Skip to content

PODMIENKY POUŽÍVANIA A OCHRANA súkromia a osobných údajov

ÚVOD O OCHRANE SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV NA TEJTO STRÁNKE

zaviedli sme túto politiku ochrany súkromia ( "Politika ochrany osobných údajov"). Spoločnosť APIL prijala tieto zásady ochrany súkromia v súlade s európskymi všeobecnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov ( "GDPR") a miestnymi zákonmi, aby Vám poskytla informácie o tom, ako spracováva (zhromažďuje, používa, zverejňuje, uchováva, zdieľa a vymazáva) a chráni osobné údaje. APIL je správcom osobných údajov v zmysle platných zákonov o ochrane osobných údajov. Tieto webové stránky (ďalej len "Stránky") vlastní a prevádzkuje spoločnosť Aspen Pharma Ireland Limited ( "APIL").

APIL sa vyznačuje jedinečnou podnikateľskou kultúrou. Sme zaviazaní voči pacientom, zdravotníkom a obchodným partnerom, našim zamestnancom a verejnosti.

Ochrana osobných údajov a rešpektovanie súkromia sú základom tohto záväzku a politika ochrany osobných údajov je uvedená nižšie, aby napomohla ukázať tento záväzok návštevníkom stránok vlastnených APILem.

Z týchto dôvodov sme Webové stránky spoločnosti APIL je APILom riadený webový program, ktorý APIL vlastní, schvaľuje a / alebo zapája verejnosť mene spoločnosti APIL.

Všeobecne môžete navštíviť internetové stránky a prezerať si ich ako anonymný užívateľ bez poskytovania osobných údajov. Pokiaľ s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, neposkytujte nám žiadne informácie a nepoužívajte tieto stránky.

Pojmy, ktoré sú používané v týchto Zásadách ochrany súkromia, ako sú "my" a "naše" znamenajú APIL a pridružené spoločnosti.

VÝZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV

"Osobné údaje" sú definované v predpisoch o ochrane osobných údajov platných vo Vašej krajine. Zahŕňa všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Jedná sa o osobu, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátory (napríklad adresy IP - ak ich možno použiť k Vašej identifikácii) alebo na jeden alebo viacero faktorov špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Jednoducho povedané, osobné údaje zahŕňajú údaje, ktoré samé o sebe alebo spolu s inými údajmi, ktoré máme, môžu byť použité na Vašu identifikáciu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE O PREVÁDZANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA

Sme súčasťou skupiny Aspen Group, ktorá vlastní databázy v rôznych jurisdikciách. Vaše osobné údaje môžeme previesť do jednej z databáz skupiny mimo Vašu krajinu. Iné krajiny môžu mať odlišné zákony na ochranu osobných údajov ako Vaša krajina, alebo nebudú mať žiadne zákony na ochranu osobných údajov. Nemusí byť z pohľadu Európskej komisie považujú za krajiny s odpovedajúcim zaistením ochrany osobných údajov. Aj keď krajiny, do ktorej sa dáta prevádzajú, nepožaduje, aby sme Vašim osobným údajom poskytli adekvátnu ochranu dát, budeme sa snažiť zabezpečiť, aby sa údaje prevedené do databáz Aspen Group v danej krajine, boli dostatočne chránené.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH DÁT, KTORÁ MOŽEME ZBIERAT, ÚČEL A PRÁVNE PODKLADY

Osobné údaje získané od Vás zahŕňajú nasledovné:

Kategórie osobných dát Účel Právne podklady
Údaje o žiadateľovi (napr. meno, životopis) Spracovanie týchto osobných dát je nutné pre administratívu náborového procesu v APIL, zahŕňa založenie elektronickej osobnej zložky uchádzača o zamestnanie, spravovanie žiadosti a organizovanie pohovorov. Spracovávanie je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy s Vami, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť
Kontaktné informácie (napr. Meno a priezvisko, poštová adresa, e-mail, informácie o zamestnanie a profesiu, pracovné pozície, telefón a fax Správa a odpovede na Vaše otázky. Plnenie zmlúv a naše oprávnené záujmy - je dôležité, aby sme mohli na vaše otázky odpovedať.
Informácie o prehliadaní (IP adresa, informácie z prohliadača) Monitorovanie a vytváranie štatistických informácií o používaní našich platforiem a analýze a zlepšenie ich funkčnosti. Naše oprávnené záujmy - musíme vykonať toto obmedzené rutinné sledovanie, aby sme sa uistili, že naše webové stránky fungujú správne, diagnostikujeme akékoľvek problémy s našim serverom a spravujeme naše stránky
Všetky informácie Zriaďovanie a presadzovanie našich zákonných práv a povinností a sledovanie s cieľom identifikovať a zaznamenať podvodnú činnosť

Dodržiavanie pokynov orgánov činných v trestnom konaní, akéhokoľvek súdu alebo inak, ako vyžaduje zákon

Pre naše všeobecné vedenie záznamov a riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie navrhovaného predaja, reštrukturalizácia alebo zlúčenie niektorých, alebo všetkých častí nášho podnikania, vrátane reakcie na otázky od budúceho zákazníka alebo fúzujúcou organizáciou.

Riešenie prípadných sťažností alebo sporov

Plnenie našich právnych povinností ako správcu

Naše oprávnené záujmy ako správcu

 

Stručne povedané, potrebujeme určité kategórie osobných údajov, pretože to je nevyhnutné pre správu akejkoľvek zmluvy s Vami (kde je to relevantné). Niektoré ďalšie osobné údaje sú spracované pre naše oprávnené záujmy v prípadoch, keď to nemá za následok predpojatosť vzhľadom k Vám.

ANONYMIZOVANÉ ÚDAJE A POUŽITIA AGREGOVANÝCH INFORMÁCIÍ

Osobné údaje môžeme previesť na štatistické alebo súhrnné údaje takým spôsobom, aby sme zaistili, že z týchto údajov nebudete identifikovaní alebo identifikovateľní. Túto agregovanú formu dát môžeme použiť na vykonávanie prieskumu trhu a analýze, vrátane vypracovania štatistického výskumu a správ.

Najmä využívame technológiu na zhromažďovanie anonymných informácií o používaní tohto webu.

napríklad:

  1. používame technológiu na sledovanie, ktoré stránky nášho webu si návštevníci zobrazujú. Používame tiež technológiu na určenie, ktoré webové prehliadače používajú naši návštevníci. Táto technológia Vás osobne neidentifikuje, iba nám umožňuje zostavovať štatistiky o našich návštevníkoch a o tom, ako naše stránky využívajú.
  2. niektoré stránky tohto webu môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné stránky. Môžeme použiť technológiu na sledovanie toho, ako často sú tieto odkazy používajú a aké stránky sa naši návštevníci rozhodnú zobraziť na našich stránkach. Znovu táto technológia vás osobne neidentifikuje - len nám umožňuje zostavovať štatistiky o použití týchto hypertextových odkazov.

 

Tyto anonymní údaje používáme ke zlepšení obsahu a funkčnosti těchto stránek a k posouzení oblastí a subjektů, které přitahují zájem, abychom mohli podle toho soustředit naše aktualizace s využitím e-mailu (pro ty, kteří chtějí taková sdělení přijímat). To nám umožňuje lépe porozumět zájmovým oblastem návštěvníků stránek obecně, a tím zlepšit naše stránky a produkty a služby, které nabízíme.

COOKIES A ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Cookies, ktoré používame, možno rozdeliť do štyroch kategórií:
1. Potrebné cookies
Tieto súbory cookies sú nevyhnutné, pretože vám umožňujú pohybovať sa na našich webových stránkach a používať určité funkcie, napríklad na prístup k zabezpečeným oblastiam webu alebo na vyhľadanie informácií. Bez týchto súborov cookies nemôžu byť poskytnuté niektoré služby, o ktoré môžete požiadať.
2. Výkonné súbory cookies
Tieto súbory cookies môžu byť použité na zhromažďovanie informácií o tom, ako používate naše stránky, napríklad ktoré stránky najčastejšie navštevujete. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré vás identifikujú. Tieto súbory cookies sa používajú iba na to, aby sme sa dozvedeli, ako fungujú naše webové stránky a či sa zlepšujú.
3. Funkčné a profilové súbory cookies
Tieto súbory cookies môžu byť použité na to, aby umožňovali našim webovým stránkam ukladať informácie o voľbách, ktoré vytvoríte, a poskytnúť Vám viac osobných funkcií. Môžeme tiež tieto cookies používať, aby sme zaistili, že marketing a skúsenosti na mieste sú pre Vás relevantné. Informácie, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, môžu byť anonymné a nemôžu sledovať aktivitu prehliadania na iných weboch.
4. Reklamné cookies

Tieto súbory cookie môžu byť použité na doručovanie reklám, ktoré sú pre Vás a Vaše záujmy relevantnejšie. Obvykle sú s naším súhlasom umiestnené prostredníctvom reklamných sietí.
Na našich stránkach používame službu Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Inc. (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookies, tj. Textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu Vášho využitie webových stránok. Informácie vygenerované cookies o Vašom používaní tohto webu sú obvykle odosielané na server Google v Spojených štátoch a uložené tam. V prípade aktivovanej anonymný IP adresy na tejto webovej stránke však Vaša IP adresa bola predtým schválená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je plná adresa IP prenášaná na server Google v Spojených štátoch a skrátená. V mene vlastníka tohto webu Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho využívania webových stránok, zostavovanie prehľadov o aktivitách webových stránok a poskytne prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby, súvisiace s používaním webových stránok a internetu. Adresa IP zaslaná z Vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nie je zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookies môžete zabrániť vhodným nastavením softvéru prehliadača; ale v tomto prípade si prosím uvedomte, že nebudete môcť naplno využiť všetky funkcie ponúkané touto stránkou. Okrem toho môžete zabrániť zberu a spracovania údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy), sťahovaním a inštaláciou prehliadača plug-in z nasledujúceho odkazu: http: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = sk
Na našom webe používame službu Google Analytics s rozšírením "anonymizeIP ()", pričom adresy IP sú pred ďalším spracovaním skrátené, aby bolo možné vylúčiť priama priradenie k osobám.
Cookies môžete zakázať pomocou nastavenia prehliadača. Informácie o tom, ako zakázať súbory cookies, nájdete v pomocníkovi prehliadača. Upozorňujeme, že ak zakážete súbory cookies, niektoré funkcie nášho webu nemusí fungovať správne.

Zverejnenie vašich osobných údajov tretím osobám

Sprístupnenie Vašich osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť tretím stranám, okrem iného, vrátane nasledujúcich:

  1. v rámci našej skupiny spoločností na účely použitia popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov;
  2. tretím stranám, ktoré nám poskytujú služby a pomáhajú nám a našej skupine spoločností riadiť naše podnikanie. Napríklad niekedy môže tretia strana mať prístup k vašim osobným údajom za účelom podpory našej informačné technológie;
  3. našim právnym a iným profesionálnym poradcom; ak je to potrebné na dodržanie zákonných požiadaviek, na ochranu životne dôležitých záujmov, k ochrane bezpečnosti alebo integrity našich databáz alebo k týmto stránkam,
  4. na prijatie opatrení v rámci právnej zodpovednosti;
  5. regulačným orgánom, súdom a vládnym orgánom, k dodržiavanie právnych predpisov, právnych alebo regulačných požiadaviek a požiadaviek štátnych orgánov

 

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Snažíme sa používať vhodné technické a fyzické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré sú prenášané, uchovávané alebo inak nami spracovávaná pred náhodným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenenými a doplnenými, neoprávneným sprístupnením alebo prístupom v súvislosti s našou webovou stránkou. Tieto opatrenia zahŕňajú počítačové zabezpečenie a bezpečné súbory a nástroje. Naši poskytovatelia servisu sú starostlivo vyberaní a je od nich požadované, aby užívali príslušné ochranné opatrenia. V niektorých oblastiach používa APIL na ochranu prenosov údajov priemyselné štandardy SSP-šifrovanie. Najnovšie prehliadače podporujú úroveň ochrany potrebné na používanie týchto oblastí. Najma sa snažíme zavádzať primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie príslušnej úrovne bezpečnosti s ohľadom na riziko, vrátane: (a) pseudonymizace (tak, že údaje sú oddelené od identifikátorov tak, že spojenie k určitej identite nie je možné bez dodatočnej informácie ktorá je uchovávaná oddelene) a zašifrovanie; (B) zabezpečenie trvalej dôvernosti integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb používaných na spracovanie Vašich osobných údajov, (c) zabezpečenie schopnosti obnoviť dostupnosť a prístup k osobným údajom v prípade fyzickej alebo technické mimoriadnej udalosti včas; a (d) zabezpečenie postupu pravidelného testovania, vyhodnocovanie a ohodnocovanie účinnosti technických a organizačných bezpečnostných opatrení.

DOBA UCHOVÁVANIA ALEBO KRITÉRIA POUŽÍVANÁ NA STANOVENIE DOBY UCHOVÁVANIA

Vaše osobné údaje uchovávame do dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu, pre ktorý boli zhromaždené, ako je popísané výše. Kritéria, ktorá používame pre určenie doby uchovávania Vašich osobných údajov, zahŕňajú nasledovné :: (i) Uchovanie pre prípad otázok. Osobné údaje budeme uchovávať primeranú dobu potom, čo vzťah medzi nami skončil (do 6 mesiacov); (Ii) Uchovávanie v prípade sťažností. Osobné údaje budeme uchovávať po dobu, počas ktorej by ste mohli právne vzniesť voči nám žalobu (to znamená po dobu 10 rokov) ak sme s Vami uzavreli zmluvu a v jej rozsahu; (Iii) Uchovávanie v súlade právnymi a regulačnými požiadavkami. Budeme zvažovať, či potrebujeme uchovávať Vaše osobné údaje aj po termínoch opísaných v bode (ii) z dôvodu právnych alebo regulačných požiadaviek Ak bude Vaša žiadosť o zamestnanie úspešná a Vy budete zamestnaní v APIL, Vaše osobné údaje budem prevedené do Vašej osobnej zložky a budú spracovávané za účelom zamestnania. Ak Vaša žiadosť o zamestnanie nebude úspešná, budeme uchovávať Vaše osobné údaje po dobu, ktorá je v súlade s príslušným právom, počnúc oznámením, že Vaša žiadosť nebola úspěšná.Pokud si prajete ďalšie informácie o našej praxi uchovávaní Vašich h údajov, prosím kontaktujte nás ( pozri ďalej "Kontakty")

 

VAŠE PRÁVA PODLA ZÁKONA O OCHRANE DÁT

Máte rôzne práva podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov vo Vašej krajine. K týmto právam patria: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame; právo na opravu vrátane požiadavky na opravu nepresných osobných údajov; právo požadovať obmedzenia týkajúce sa spracovania, ktoré sa vás týka, alebo vzniesť námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov, právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ už nie je nutné, aby sme si ich uchovali; právo na prenosnosť údajov, vrátane získania osobných údajov v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte za určitých okolností, napr. keď je naša spracovanie založené na súhlase; správny predmet automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (ak existuje), ktoré má pre Vás ako jednotlivca právny alebo významný vplyv; a právo odvolať svoj súhlas k akémukoľvek spracovaniu, pre ktoré ste tento súhlas vopred dali. Môžete tiež podať sťažnosť u dozorného orgánu v krajine vášho bydliště.Pokud chcete vykonávať ktorékoľvek z týchto práv, pozrite sa na "Kontakty"

ODKAZY NA INÉ STRÁNKY

Tieto stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na weby, ktoré nie sú nami prevádzkované. Tieto hypertextové odkazy sú k dispozícii pre Vaše pohodlie, len ako odkaz a neznamenajú žiadnu podporu činnosti webových stránok tretích strán alebo akékoľvek združenie s ich operátormi. Tieto webové stránky nekontrolujeme a nenesieme zodpovednosť za ich údaje alebo zásady ochrany osobných údajov. Naliehavo Vás vyzývame, aby ste preskúmali všetky zásady ochrany súkromia zverejnené na webových stránkach, ktoré ste navštívili pred použitím takýchto internetových stránok alebo pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov.

AKTUALIZÁCIA A ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY SÚKROMIA

Môžeme sa rozhodnúť zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak je zmena zásadné alebo by Vás mohla ovplyvniť, poskytneme vám aktualizovanú verziu Pravidiel ochrany soukromia.

Doporučujeme pravidelne kontrolovať obsah týchto zásad ochrany osobných údajov.

KONTAKTY

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa nášho dodržiavania týchto Zásad, alebo ak by ste chceli vzniesť nejaké odporúčania alebo komentáre k zlepšeniu kvality našej politiky ochrany súkromia, prosím napíšte nám na

e-mail: inforequests@ie.aspenpharma.com

Existují zmluvné podmienky spojené s používaním a prehliadaním týchto stránok. Tu si prosím prečítajte tieto zmluvné podmienky www.aspenpharma.eu/terms-of-use/

Nezapomeňte do svojej korešpondencie uviesť svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Případně napíšte na:

Attn: The Office Manager
Aspen Pharma Ireland Limited
1 George’s Quay Plaza
Dublin 2
Ireland

Tel.: +353 1 791 7000

Posledná aktualizácia: 25.5. 2018

 

 

 

Scroll To Top