Skip to content
header-contact_00

Praktické kontakty

PRAKTICKÉ KONTAKTY

Ďakujeme za kontakt so spoločnosťou  Aspen Group.

Upozorňujeme, že na otázky týkajúce sa všeobecných lekárskych informácií, alebo na otázky týkajúce sa vášho osobného zdravotného stavu, nemôžeme odpovedať.

Ak máte otázky, ktoré sa týkajú konkrétneho zdravotného stavu, obráťte sa na lekára.

Ak hľadáte kontakt v určitej krajine, alebo na určitom trhu, môžete vyhľadať kontakt prostredníctvom našich  celosvetových kontaktných informácií.

 

Reklamácie

  +420 222 559 557

  Quality@eu.aspenpharma.com

Medicínske informácie

 00800 12 11 15 66

  aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Farmakovigilancie

  drugsafety@eu.aspenpharma.com

 

Scroll To Top