Skip to content
NDB production view

Aspen Slovenská republika

Aspen Slovenská Republika vznikla ako organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby 25.10.2013.

Od 12.5. 2018 je plný názov spoločnosti:

Aspen Pharma Ireland Limited, organizačná zložka

IČO: 47 499 265

 

Naše hodnoty

values-commitment_02

Závazok

snažíme se prekonávať očakávania.

values-excellence

Excelencia

snažíme se byť profesionálne nejlepší a chceme dosahovať najvyššiu úroveň.

values-innovation

Inovace

neustále hľadáme najlepšie spôsoby práce a riešenia problémov.

values-integrity

Integrita

naša integrita nie je predmetom pre vyjednávanie.

values-teamwork

Tímová práca

optimalizujeme výkon tým, že pracujeme na úlohách spoločne. Naše kombinované schopnosti presiahnu možnosti jednotlivca.

Naše hodnoty:

Integrita - naša integrita nie je predmetom pre vyjednávanie.

Inovace - neustále hľadáme najlepšie spôsoby práce a riešenia problémov.

Excelencia - snažíme se byť profesionálne nejlepší a chceme dosahovať najvyššiu úroveň.

Závazok - snažíme se prekonávať očakávania.

Tímová práca - optimalizujeme výkon tým, že pracujeme na úlohách spoločne. Naše kombinované schopnosti presiahnu možnosti jednotlivca.

Vízia spoločnosti Aspen:
Poskytovať vysoké hodnoty všetkým zúčastneným stranám ako zodpovedný člen spoločnosti, ktorý poskytuje vysoko kvalitné, cenovo dostupné lieky a výrobky na celom svete.

Kontakty

Aspen Pharma Ireland Limited, organizačná zložka

Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02

Slovenská republika

sk-info@aspenpharma.eu

 

 

Scroll To Top